fredag 16 januari 2015

Skrivpuff 15 - inspirationsord: RÄTTVISA

Hennes hjärna arbetade på högvarv. Hon befann sig plötsligt bland människor från det förflutna. Hon fiskade efter namn på kända ansikten i minnenas damm. Marina, Marika, Marilla. Hon smakade på namnen och bestämde sig för att det måste vara Marika hon talade med.

Ett lyckorus bubblade upp i henne. Inte för att hon önskade någon den stressiga livssituation hon en gång upplevt, där hon nu såg att Marika befanns sig. Nej, inte därför. Utan för att hon såg att det fanns rättvisa i livet. Hon hade tagit sig ur det. HON HADE TAGIT SIG UR DET.
Julkalender 2020

 Under höstterminen har jag skrivit en tredje julkalender om barnen i Lerdala. Under decmeber månad kommer jag blogga igen. Då blir det julm...