söndag 19 april 2015

Skrivpuff 108, april - inspirationsord: obefintlig

Framgångsrik lämnade hon rampljuset
Lämnade scenen och kickarna
Saknade aldrig blickarna

Gick under jord
till dukat bord

En gång hyllad och berömd
Numera obefintlig och gömd

Badade i rikedom, pengar och självuppskattning
Älskade sig själv med eller utan livsuppfattning